Armering

 

Hovedarmering.

2 - 53,3 cm. torpedorør indbygget i bakken.  2 reservetorpedoer kunne anbringes i vugger på sidedækket agten for de faste rør.  Der blev anvendt tyske torpedoer af typen T1, med mulighed for anvendelse af engelske Mk.8 torpedoer.

 

Kanoner.

Kanonarmeringen varierede i løbet af bådenes karriere.

1 - 20mm maskinkanon placeret en ringaffutage i en brønd indbygget i bakken.

Oprindelig den originale 20mm Mauser, dansk betegnelse 20mm Mk M/39 LvSa M/40.

Senere erstattet af 20mm Oerlikon, dansk betegnelse 20mm Mk M/42 LvSa M/53.

Derudover var der placementer for kanoner midtskibs og agter.

Midtskibs position for kanon fandtes ikke oprindelig i alle bådene, men blev opbygget i de både som manglede, sandsynligvis under deres rekonstruktion.

Kanon i midterposition bestod af 1 - dobbelt 20mm maskinkanon Mauser, dansk betegnelse 20mm Mk M/39 LvSa2.  Den blev fjernet under omarmeringen til Bofors 40mm Mk M/48 LvSa og erstattet af en rede til sigtesøjle for fjernstyring af samme.  På grund af begrænset antal af dobbelte pjecer ville man placere enkel 20mm i midterposition i tilfælde af et stort antal både udrustet samtidig, men det vides ikke om det aktuelt skete.  Kanonarmering var ikke fast placeret i alle bådene, de blev flyttet fra båd til båd, når den gik til længere værftophold eller oplægning.

I agterste kanonposition fandtes samme dobbelte 20mm som i midterposition, men den blev tidligt erstattet af 1 - 40mm Mk M/36 LvSa, manuelt styret (håndrettet) Bofors og endelig 1 - 40mm Mk M/48 LvSa maskindrevet Bofors, der kunne fjernrettes fra sigtesøjlen midtskibs.

 

Miner.

Der kunne bæres i alt 6 miner på 2 sæt mineskinner agter. Af typerne 14, 15 og 25, alle lange cylindriske bundminer, som spredte belastning på dækket.  De forankrede miner, som gav en stor koncentreret belastning, kunne ikke bæres.

 

Tågeudstyr.

Udstyr af tysk oprindelse med to beholdere for tågesyre og udlægningsudstyr placeret helt agterude, blev prøvet, men der blev standardiseret til svensk anlæg, fremstillet i Danmark, med en beholder, benævnt tågeanlæg M/51-II.

 

Lysraketter

Til belysning af sømål under artilleriskydning fandtes lysraketstyr på enkelte både, de blev flyttet fra båd til båd efter behov.  Efter omarmeringen til 40mm Mk M/48 LvSa blev der monteret raketstyr på siderne af kanonaffutagen.  Raket, diameter ca. 51mm. (2”).

 

Forsøg.

Som forsøg havde man en kort periode monteret et raketstyr for 127mm (5”) raketter, som kunne anvendes til bombardering af landmål eller stilleliggende sømål.  Præcision var meget begrænset og raketstyret blev fjernet igen fra den ene båd den havde været monteret i.

Enkelte både havde som forsøg monteret de forskellige typer skyts, der senere skulle anvendes i resten.  Høgen var specielt anvendt af SAR, som forsøgsbåd i en periode og prototype for omarmeringen til 40mm Mk M/48.  Hejren havde i perioder monteret 2 torpedorør på sidedækket, sikkert for at afprøve denne placering, som blev anvendt i den følgende Falken-klasse.

 

 

V.5

upd 20feb07