MTB Hændelser

 

Eksempler på hændelser, der er beskrevet i skibsjournaler og diverse rapporter.  Der er beskrevet en del forskellige hændelser, både alvorlige og mindre alvorlige, samt små bemærkninger i journaler af mere humoristisk art.  F.eks. I dag er næstkommanderende mødt til tiden (hvis det er humoristisk ment!).

 

     Torpedobådsdivision 4’s togt til England nov-dec52.

     Et begivenhedsrigt togt var præget af uheld. 

Den 13nov52 afgik Torpedobådsdivision 4 (TBD 4) bestående af P551 Glenten (GLNT), P553 Havørnen (HAVØ), P555 Høgen (HØGN) og P563 Taarnfalken (TAAR) fra Holmen og anløb Sønderborg.  Fortsatte herfra næste dag gennem Kielerkanalen med stop i Cuxhaven og ankomst til Den Helder flådestation i Holland.  Efter weekend her fortsatte de til Harwich, England for deltagelse i øvelse ”Garage” de næste uger.

    Øvelser blev afholdt de næste dage.  I en weekend var der udflugt til London for besætningerne.  Nogle dage senere blev der konstateret difteri hos et besætningsmedlem i GLNT og skibet blev isoleret, hvorefter de andre tre besætninger blev lægeundersøgt.  Alle både genoptog øvelser et par dage efter.

    Det første uheld skete da TAAR den 29nov under øvelsen påsejlede N.E. Newcombe lysbøjen og fik skader på stævnen.  Efter undersøgelse viste det sig ikke at have forårsaget lækage og båden kunne gå til Lowestoft.  Her gik den på bedding og fik skaderne udbedret.  Desværre havde man under de kraftige manøvrer i forbindelse med kollisionen skadet sb hovedmotor, da man havde gangskiftet med 200 o/m.  En plejlstang bøjet.  Sejlede hjem på 2 motorer.  Fra Sønderborg 09dec eskorteret af P559 Raagen (RAAG) og P561 Skaden (SKAD) til Holmen.  Reparation af sb hovedmotor var først afsluttet 22jan53.

     Næste på skadeslisten blev HAVØ, der under øvelsen 02dec gik på grund på Scroby Sand ud for Lowestoft og gjorde det så grundigt, at det først lykkedes at bringe den flot den 14jan.  GLNT forsøgte først at trække den fri, men fik ikke andet ud af det end selv at have flere grundberøringer og skadet opstående på agterdækket af HAVØ.  Først med hjælp fra et bjergningsfartøj fra Royal Navy og to slæbebåde fra Em. Z. Switzers Enterprise lykkedes det at få den bragt flot.  Dog efter først at have fjernet en del grej, samt fjernet skruerne ved at skære akslerne af.  Dokning i Lowestoft, hvorefter HAVØ blev slæbt til Holmen og strøg kommando kort efter for reparation.  Først klar til prøver i sep53.

     Også GLNT måtte en tur i dok i Lowestoft for inspektion af bunden efter afslæbningsforsøgene af HAVØ, men Materielinspektionen fandt ingen skader. 

     Sidste uheld ramte HØGN, der den 07dec i tæt tåge i Kielerkanalen blev påsejlet af en norsk tankbåd M/T Ima af Oslo, der var kommet over i den forkert side af kanalen.  Da HØGN kunne se, at der var fare for kollision, søgte den ind mod bredden og lå stille i kollisionsøjeblikket, men blev alligevel ramt i bb side.  TAAR kom til assistance indtil det lokale brandværn fik lænset skibet og bugserbåde kom til assistance og fik HØGN slæbt til Saatsee skibsværft, Rendsborg.  Her blev udført midlertidig reparation og den 13dec forlagde den mod Holmen, med overnatninger i Holtenau og Kiel.  Her stødte RAAG til og eskorterede HØGN videre med en enkelt overnatning i Stubbekøbing.  Ankom til Holmen 15dec og strøg kommando et par dage senere.  Klar til prøvesejlads i sep53.

     Uheldene havde forskellige årsager:

TAAR’s uheld, mente man, skyldtes et sammentræf af en skade på hovedroret, samt det velkendte forhold, at man helt kunne miste styringen i en anden båds kølvand.  Det blev også nævnt at man fulgte engelske MTB’er af den såkaldte Short type, som havde mindre drejningsdiameter end de forholdsvis lange danske både.

HAVØ’s kan vel kun  skyldes navigationsfejl. (#min mening).  Samt at man måske blev narret af den store forskel på tidevandet ved den engelske kyst.

Mht. HØGN’s, blev M/T Ima dømt, som skyldig i kollisionen med HØGN ved at have sejlet med for stor fart i tåge og måtte betale erstatning for de forvoldte skader.

     Omkostninger til reparation blev i dec52 vurderet til hhv. TAAR, kr. 91.000, HØGN, kr. 300.000* og HAVØ, kr. 175.000, nogle betragtelige beløb i forhold til datidens prisniveau.  Til sammenligning kostede en total rekonstruktion og hovedreparation nogle få år tidligere omkring kr. 500.000.

* Det blev dog kun til kr. 210.000 i rene reparationsomkostninger.

 

V.1

Upd 27nov05

 

     P557 (T57) JAGTFALKEN.

20sep51 under en øvelse ud for den svenske vestkyst, sammen med andre MTB, GLENTEN, HÆRFUGLEN, SKADEN og kystjageren HUITFELDT, opdagedes det at agterste maskinrum vandfyldtes og , efter at alle forsøg på at lænse båden var mislykkedes, samtidig med at det ikke var muligt at lokalisere lækagen, fik man, ved resolut indgriben fra Chefen, reddet båden ved at sejle den på grund i Stavern havn i Norge.  Nødvendigheden af at grundsætte båden understregedes af at de vandtætte skodder ikke var særlig vandtætte, så vandet trængte langsomt ind i det foranliggende maskinrum med de 2 øvrige motorer, hvorfor man frygtede at de skulle oversvømmes og stoppe.  Efter lænsning fandt man en tæret søhane, som var skyld i lækagen.  Allerede efter 2 dage i havn var båden klar til at sejle til Holmen, via Frederikshavn, ledsaget af GLENTEN, på de 2 sidemotorer uden lys og strøm ombord, idet de 2 hjælpemotorer var placeret i agterste maskinrum og derfor ubrugelige.  Trods øjeblikkelig rensning og konservering af maskineriet, viste det sig at agterste (midter-) motor var ramt af kraftig korrosion.  Dette blev opdaget efter nogen tid og motoren måtte udskiftes.

 

 

V.0

Upd 13aug05